Trojica naših članova zatražili su prigodnu pozivnu oznaku kojom će se obilježiti 20 godina od službene dodjele 9A predmetka Republici Hrvatskoj.

To su:

  • 9A202JK - Martin (9A2JK)
  • 9A202QP - Josip (9a2QP)
  • 9A202UB - Stjepan (9A2UB)

Pravila za osvajanje prigodne diplome mogu se pogledati na slijedećem linku