Poštovani posjetitelji !!! Uskoro će biti nova web stranica ... RADI SE NA TOME 

Povijest Radiokluba "Đurđevac" Đurđevac - 9A1CBK

Odluka o osnivanja donesena je 10.02.1965. godine, a do registracije je došlo u 1966. godini kao društvene organizacije tehničke-kulture iz domene radioamaterstva po nazivom Radioklub "Đurđevac" YU2CBK Đurđevac, sa sjedištem u Starom Gradu. Prvi predsjednik kluba bio je Bolto Cestar a poslije njega Luka Kucel.
Zatim je došlo do usklađenja i usvajanja novog Statuta sa Zakonom o tehničkoj kulturi dana 22.02.1983.g. reg.br. 13/-1983. sa predsjednikom Ivanom Špoljar, sa sjedištem  Trg sv. Jurja 3. Đurđevac.
Dana 18.03.1994.g.  donesen je novi Statut i Radio-klub "Đurđevac" preregistriran je u udruženje građana s predsjednikom Željkom Brček, dipl.ing.el.
Donošenje novog Zakona o udrugama, Radioklub "Đurđevac" 9A1CBK donosi novi Statut dana 09.01.1998. godine i djeluje u novim prostorijama na adresi A.Radića 8. u Đurđevcu, a upisan u Registar udruga Koprivničko-Križevačke županije pod reg.br. 06000183, s predsjednikom Mladenom Roštan, dipl.ing. gdje i danas djeluje.
Radioklub je stalna članica:
Hrvatskog radioamaterskog saveza - Zagreb,
Zajednice tehničke-kulture Đurđevac,
Zajednice tehničke-kulture Koprivničko-Križevačke županije.

Temeljnji ciljevi i zadaci RK su:
-omogućavanje i stvaranje uvjeta za slobodno udruživanje građana u udruge radioamatera radi učinkovitijeg ostvarivanja njihovih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u radioamaterizmu,
-znanstveno i tehničko opismenjavanje i osposobljavanje te njegovanje tehničkog stvaralaštva članova u području elektonike, informatike i radio-komunikacija,
-ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u skladu s mogućnostima i promicanje i unapređivanje dostignuća u radioamaterizmu,
-sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drgim akcijama, pružanje nesebične pomoći  u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama, te
-rješavanju drugih pitanja od zajedničkog interesa članova udruge.
Članovi udruge zajednički djeluju na razvoju i promicanju tehničke kulture, građana, odnosno znanstvenom i tehničkom opismenjavanju građana, tehničkom odgoju i obrazovanju mladih naraštaja, te poticanju , razvitku tehnike i znanosti i populariziranju njihovih dostignuća u radioamaterizmu, informatici i digitalnim-telekomunikacijama.