Poštovani posjetitelji !!! Uskoro će biti nova web stranica ... RADI SE NA TOME 

Puni naziv: Radioklub "Đurđevac" Đurđevac
Adresa: 48350 Đurđevac, A. Radića 8.  p.p. 45
Pozivni znak: 9A1CBK
Osnovan: 10.02.1965.g.
Osnovna djelatnost: Radioamaterstvo
MB: 03047512
OIB: 59137043501
Žiro-račun: 2360000-1101432501
Usklađenost sa zakonom o udrugama: 09.021998.g., posljedna izmjena 14.07.2006.g.
Predsjednik: Martin Švaco, 9A2JK, Đurđevac, Bana Jalačića 54.
Tajnik: Zoran Rendula, 9A6JRZ, Koprivnica, Augusta Šenoe 38.
Blagajnik: Stjepan Hrvoić, 9A2UB Ferdinandovac, Dravska 18.
e-mail: 9a1cbk @ gmail.com